Удача и везение, можно ли ими управлять?

Удача и везение, можно ли ими управлять?